Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Zdravotní péče

Domov není zdravotnickým zařízením, nemůžeme tedy poskytovat nemocniční způsob zdravotní péče.

Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry s registrací v nepřetržitém provozu na základě ordinací praktického lékaře, u kterého jsou uživatelé služeb registrovaní.

Každý uživatel má možnost zůstat v péči svého praktického lékaře nebo si zvolit smluvního praktického lékaře Domova. Praktický lékař nedochází do Domova každý den, ale podle potřeby. Kontakt mezi lékařem a uživatelem pomáhají zajišťovat všeobecné sestry s registrací. V akutních případech je vždy přivolána zdravotnická záchranná služba.

Do Domova pravidelně dochází stomatolog a psychiatr. Ostatní specializovanou ambulantní péči je možné zprostředkovat na nejbližších pracovištích ve Třemošné nebo v Plzni.

Domov uživatelům služeb hromadně zajišťuje dovážení předepsaných léků i léků volně prodejných.

Všeobecné zdravotní sestry s registrací provádí zejména tyto odborné činnosti:

 • podávání léků a dohled nad jejich užíváním
 • aplikace injekcí
 • ošetření kožních defektů a ran
 • prevence a léčba proleženin
 • pravidelné převazy
 • sledování fyziologických funkcí
 • přikládání obvazů, bandáže
 • péče o stomie, PEG, močové katetry
 • odběry biologického materiálu dle indikace lékaře
 • zajištění odborných vyšetření
 • rehabilitační cvičení dle indikace lékaře