Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Výběrové řízení na pracovní pozici pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Ředitel DOZP Horní Bříza vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Místo výkonu práce: Horní Bříza
Druh práce: pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče
Pracovní poměr: doba určitá do 31.12.2016 /od 1.1.2017 možnost doby neurčité/
Nástup: ihned

Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:

 • ukončené základní vzdělání nebo výuční list
 • organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
 • samostatnost, pečlivost
 • flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
 • ochota dále se vzdělávat

Výhodou uchazečů je:

 • praxe v sociálních službách

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče, telefonické nebo e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • datum možného nástupu uchazeče

Součástí písemné přihlášky bude:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče /kurz pro pracovníky v sociálních službách

Platová třída odpovídající druhu práce: 4-5

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza