Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Sazebník úhrad

Ubytování

Pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový – oddělení „E“ 200 Kč / den
Pokoj – jednolůžkový – oddělení „A“, „B“, „C“ 192 Kč / den
Pokoj – dvoulůžkový – oddělení „A“, „B“, „C“, „D“ 190 Kč / den

Strava

Snídaně 21 Kč / den
Oběd 55 Kč / den
Svačina 12 Kč / den
Večeře 30 Kč / den
Celkem (celodenní strava) 118 Kč / den

Celková úhrada za ubytování a stravu

Pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový – oddělení „E“ 318 Kč / den
Pokoj – jednolůžkový – oddělení „A“, „B“, „C“ 310 Kč / den
Pokoj – dvoulůžkový – oddělení „A“, „B“, „C“, „D“ 308 Kč / den

Podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách musí po úhradě za ubytování a stravu uživateli zůstat alespoň 15 % z příjmů.

Pokud zájemce požaduje snížení úhrady, je povinen doložit všechny jeho příjmy dle §7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění.

Péče

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči ( dle § 73 odst.4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění).

I. Stupeň 880 Kč
II. Stupeň 4 400 Kč
III. Stupeň 8 800 Kč
IV. Stupeň 13 200 Kč