Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Jak postupovat

Před podáním žádosti o poskytnutí našich sociálních služeb vám doporučujeme kontaktovat sociální pracovnici, která Vám podá veškeré informace a nabídne Vám prohlídku zařízení. Pokud nemůžete Domov navštívit, sdělujeme tyto informace také telefonicky.

Jste-li přesvědčeni o tom, že vám náš Domov může nabídnout služby, které si přejete a potřebujete, vyplňte žádost.

Žádost doručte na adresu našeho Domova osobně nebo poštou.

Po přijetí vaší žádosti bude zahájeno jednání se sociální pracovnicí. Cílem bude zjistit, zda jsme schopni vám poskytnout služby, které potřebujete.

V případě, že dojdeme k závěru, že naše služba pro vás není vhodná, řídíme se Pravidly o odmítnutí zájemce o službu.

V okamžiku, kdy se pro Vás uvolní vhodné místo, budete opět kontaktováni sociální pracovnicí, se kterou se společně dohodnete na znění Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Žádost můžete kdykoliv zrušit. Podání žádosti Vás nezavazuje k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.