Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

O Domově

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza je bezbariérové zařízení, které svou činnost začalo v roce 1974. Během své činnosti byl objekt několikrát rekonstruován a rozšiřován, aby se co nejvíce přiblížil potřebám cílové skupiny uživatelů služeb. Je situován v klidné části města Horní Bříza s dobrým dopravním spojením do nedaleké Plzně.

Zřizovatelem Domova Horní Bříza je Plzeňský kraj.

Je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653, IČO 000 22 578. Registrace sociálních služeb č.j. SVZ/1677/08.

Podávání informací, návrhů, žádostí a stížností se řidí Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete zde.

Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje zde.