Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Kritéria pro evidenci zájemců

Kladná kritéria

Sociální situace zájemce
Čekání v domácím prostředí bez zajištění

+ 20 bodů

Čekání v domácím prostředí se zajištěním (rodina, přátelé, pečovatelská služba, aj.) + 15 bodů
Pobyt na dobu určitou např. v LDN na 3 měsíce + 10 bodů
Pobyt na sociálním lůžku + 5 bodů
Pobyt v jiném zařízení sociálních služeb 0 bodů
Příspěvek na péči
Zájemce pobírá příspěvek na péči IV. stupně

+ 100 bodů

Zájemce pobírá příspěvek na péči III. stupně + 70 bodů
Zájemce pobírá příspěvek na péči II. stupně + 50 bodů
Zájemce pobírá příspěvek na péči I. stupně + 20 bodů
Příspěvek v řízení + 10 bodů
Bez příspěvku 0 bodů
Místo trvalého bydliště:
Plzeňský kraj

+ 40 bodů

Mimo Plzeňský kraj 0 bodů

Záporná kritéria

Odmítnutí smlouvy
Zájemce odmítl nástup při výzvě k nástupu

– 50 bodů

Zájemce odmítl nástup z důvodu hospitalizace 0 bodů
Odmítne-li nástup i při druhé výzvě k nástupu, žádost se z pořadníku vyřadí

Pořadí zájemců v evidenci zájemců o službu se může měnit, pokud zájemce, opatrovník či jeho rodina dodá v době čekání na přijetí do Domova aktuální informace (týkající se např. sociální situace, příspěvku na péči), které toto pořadí mohou ovlivnit.

Aktuální umístění v evidenci zájemců můžete zjistit osobně, telefonicky nebo na webových stránkách Domova.