Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Křeslo pro Hosta

26. 6. 2019 PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D.

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D., který je vedoucím redakce internetového portálu a časopisu PROPAMÁTKY. Také se zabývá kulturní historií a mecenátem české šlechty 17. – 19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací. Pan Štěpánek i přes rekordní vedra dokázal upoutat naši pozornost a díky němu jsme se dozvěděli nespočet zajímavých a užitečných informací, nejen o historii a památkách Plzeňského kraje, ale i o chodu redakce výše zmíněného časopisu. Děkujeme za příjemně strávený čas a za dárečky, které nám pan Štěpánek dovezl. Přejeme hodně úspěchů a těšíme se na další obohacující setkání!

DĚKUJEME! ♥

20. 5. 2019 ZIKMUND 100

Do našeho Křesla pro Hosta přijali pozvání pánové Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, kteří podnikli stejnou cestovatelskou výpravu jako v letech 1959-1964 Zikmund a Hanzelka. Během svého 9měsíčního putování zdolali téměř 130 tisíc kilometrů a navštívili například odlehlou Sibiř či různé kouty Japonska. Díky jejich úžasným fotografiím a videím jsme viděli krásná místa naší Země a procestovali jsme tak alespoň kousek této dobrodružné výpravy s nimi. Ještě jednou děkujeme za Váš čas a těšíme se na další (brzké) setkání!

DĚKUJEME! ♥

19. 3. 2019 Bc. Luboš Marek

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan Bc. Luboš Marek, který je učitelem kralovické ZUŠ, dále je dirigentem orchestru Betuly, sbormistrem VOHOS – VOkální HOrnobřízský Sbor a členem hudebního Tria-Kix. Při velmi milém povídáním jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informacích o jeho královském nástroji akordeonu a poslechli jsme si ukázky různých žánrů hudby. Jedna z ukázek hry na akordeon byla dokonce vlastním dílem pana Marka.?? Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Bc. Luboši Markovi za čas, který věnoval našim uživatelům. Všichni jsme si rádi zazpívali a zpříjemnili si dopoledne. Budeme se těšit na další návštěvu…

DĚKUJEME! ♥

27. 2. 2019 Mgr. Patrik Pařízek

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan Mgr. Patrik Pařízek, který pracuje v Technickém muzeu v Praze. Přivezl nám ukázat nádherný flašinet, který si i sám sestavil a přesvědčil nás, že o historii a fungování tohoto nástroje ví snad úplně všechno. Pan Pařízek se ve svém zajímavém životě věnuje i historickým hodinám, navíc má za sebou odborné výstavy, konference, přednášky a mnoho vlastní umělecké tvorby. Beseda a ukázka hry na flašinet pro nás byly velmi zajímavé, dozvěděli jsme se, na jakém principu funguje a slyšeli jsme různé žánry hudby. Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Mgr. Patriku Pařízkovi za čas, který věnoval našim uživatelům. Díky jeho návštěvě se někteří vrátili do svých dětských let a prožili znovu příjemné chvíle.

DĚKUJEME! ♥

23. 1. 2019 Dalibor Bárta

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan Dalibor Bárta, který je nejen pedagogem ZUŠ Třemošná a zároveň dirigentem orchestru TREMOLO (Třemošenský Laskavý Orchestr), ale také působí v plzeňském divadle. Nelze v takto krátkém příspěvku popsat jeho další tvůrčí a uměleckou činnost, která se pohybuje napříč všemi uměleckými žánry. Pan Bárta nám přiblížil, jakým způsobem se dostal k hudbě, jak zakládal orchestr TREMOLO (tento orchestr několikrát zvítězil v celostátní soutěži orchestrů v Litvínově, ale také v nedávné době vyhrál soutěž Concerto Bohemia) a během povídání o jeho zajímavém životě nám zahrál a zazpíval několik krásných českých písní na dudy ♫♪, a přečetl několik svých zajímavých básní. Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Bártovi za čas věnovaný našim uživatelům a nezapomenutelný zážitek. Věříme, že nás poctí svou návštěvou znovu a dodá nám opět spoustu pozitivní energie a radosti do života.

DĚKUJEME! ♥

21. 11. 2018 Ing. Jiří Trávníček, ředitel Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání Ing. Jiří Trávniček, který je ředitelem plzeňské ZOO.

Pan Trávníček nás seznámil s novinkami týkající se ZOO a o nových přírůstcích. Jeho poutavé vyprávění o expedicích, které rád a často podniká, nadchlo nejen naše uživatele, ale i zaměstnance. V rámci jeho návštěvy nechybělo i živé překvapení v podobě úžasného hada jménem Alenka. Mezi našimi diváky se našli i tací, kteří si Alenku pohladili nebo si ji dokonce nechali dát i za krk.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Trávníčkovi za čas věnovaný našim uživatelům a nezapomenutelný zážitek.

DĚKUJEME! ♥

22. 10. 2018 Historicky první česká sólová violistka Jitka Hosprová

Projekt Křeslo pro Hosta zahájila umělkyně s velkým srdcem paní Jitka Hosprová. Našim uživatelům zahrála několik krásných skladeb a nastínila průběh své kariéry.

Během příjemného povídání jsme se dozvěděli zajímavé věci o jejím hudebním nástroji a o ní samotné.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali paní Hosprové za čas věnovaný našim uživatelům a nezapomenutelný kulturní zážitek.

DĚKUJEME! ♥